Θεσμική προστασία για το Κιρκινέζι

Επιστέγασμα της προσπάθειας για την προστασία του Κιρκινεζιού στην Θεσσαλία αποτελεί η επίσημη έγκριση με Υπουργική Απόφαση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό Κάμπο. Σκοπός του σχεδίου είναι η βελτίωση του καθεστώτος απειλής του είδους (από Τρωτό σε Σχεδόν Απειλούμενο) μέσα στην 5ετία εφαρμογής του Σχεδίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαχειριστικά μέτρα διατήρησης στο αστικό περιβάλλον, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και δράσεις έρευνας και παρακολούθησης του είδους.

Το Σχέδιο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants