ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ : Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων άμεσης προτεραιότητας για την διατήρηση του πληθυσμού του κιρκινεζιού και τη βελτίωση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης και τροφοληψίας. Θα ληφθούν μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών φωλεοποίησης και τροφοληψίας, του είδους, εντός και εκτός οικισμών, στις αγροτικές εκτάσεις και στους βοσκοτόπους της περιοχής. Οι αγροτικές εκτάσεις και οι βοσκότοποι θα διαχειριστούν με υποδειγματικό τρόπο για το σκοπό αυτό, με τη βοήθεια τοπικών παραγωγών. Οι διαχειριστικές παρεμβάσεις θα προτυποποιηθούν ώστε να αποτελέσουν τις βασικές κατευθύνσεις πρότασης για εξειδικευμένο αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα για τη διατήρηση του κιρκινεζιού.

Σε πρώτη φάση θα διενεργηθεί έρευνα βάσης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού για τη διατήρηση του είδους σε επίπεδο Θεσσαλίας. Θα παραχθεί κατόπιν το επιχειρησιακό σχέδιο με βάση το οποίο θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις του προγράμματος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα τοποθετηθούν συσκευές τηλεμετρίας, καταγραφείς GPS και ραδιοπομποί σε άτομα του είδους, ώστε να μελετηθούν οι μετακινήσεις του σε σχέση με τον διαθέσιμο βιότοπο και να καθοριστούν τα βασικά ενδιαιτήματα τροφοληψίας που χρησιμοποιεί, καθώς και οι μέσες αποστάσεις τους από τους χώρους φωλεοποίησης.

Οι παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτιστοποίηση του ενδιαιτήματος φωλεοποίησης του είδους θα υλοποιηθούν σε ολόκληρη την έκταση της ΖΕΠ. Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις, έμφαση θα δοθεί στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ Κάρλας, ενώ οι παρεμβάσεις στις αγροτικές εκτάσεις θα εστιαστούν στην διοικητική περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Θα υλοποιηθεί ακόμη ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού (και περιβαλλοντική εκπαίδευση), ντοκιμαντέρ, εκδόσεις για το είδος, θα σχεδιασθεί ειδικό αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα και θα μελετηθεί η προώθηση τοπικών προϊόντων, ως φιλικών προς την διατήρηση του κιρκινεζιού και της βιοποικιλότητας.

Επίσης θα γίνει πιλοτική προώθηση της περιοχής ως οικοτουριστικού – αγροτουριστικού προορισμού, και θα γίνει προσπάθεια δημιουργίας ομάδας παραγωγών –επαγγελματιών δραστηριοποιούμενων σε συναφείς με τη διατήρηση του είδους τομείς, που θα πιστοποιηθούν από το πρόγραμμα εφόσον αναλάβουν δεσμεύσεις υπέρ του είδους. Επίσης θα δημιουργηθεί δίκτυο περ. εκπαίδευσης με σχολεία από όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει κιρκινέζι, με σχετικό υλικό, ιστοσελίδα και ανταλλαγή επισκέψεων, ώστε να προωθηθεί και αλλού η ιδέα του προγράμματος, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants