Η Ομάδα

 

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ανάδοχος)

 

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.agr.uth.gr) και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας.

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και εκτείνεται σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Το διοικητικό και ακαδημαϊκό της κέντρο βρίσκεται στην πόλη του Βόλου. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η μεταφορά της κριτικής γνώσης μέσα από τη διδασκαλία, την προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και τη συμβολή του στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην έρευνα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης αγροτικών και φυσικών οικοσυστημάτων, οικολογίας, διαχείρισης υγροτόπων και διατήρησης βιοποικιλότητας.

 

  

Δήμος Ρήγα Φεραίου

 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου είναι εταίρος του προγράμματος (www.rigas-feraios.gr). Έχει έδρα το Βελεστίνο και βρίσκεται μεταξύ των νομών Μαγνησίας και Λάρισας και αποτελεί τη συνένωση των δύο πρώην Δήμων Φερών, Κάρλας και της Κοινότητας Κεραμιδίου. Έχει πληθυσμό που ξεπερνά τους 11.000 κατοίκους και καλύπτει έκταση περίπου 550 km2 μέσα σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια, η οποία χαρακτηρίζεται από τις απέραντες πεδινές εκτάσεις, αλλά και το καταπράσινο ορεινό ανάγλυφο, που βρέχεται από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου πελάγους. Ένας από τους στόχους του Δήμου είναι η προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής.

 

  

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου

 

Ο Φορέας Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου είναι εταίρος του προγράμματος (www.fdkarlas.gr). Από το 2003 που συστάθηκε έχει ως σκοπό του την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε τμήματα της περιοχής φύσης της περιοχής Κάρλας – Μαυροβούνιου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι υλοποιεί τις δράσεις:

 

  • Διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και ειδικότερα του υπό σύσταση λιμναίου περιβάλλοντος της Κάρλας και των λοιπών λιμνών (ταμιευτήρων) της περιοχής.
  • Ανάδειξη, διαχείριση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων της πανίδας – χλωρίδας, με ιδιαίτερη έμφαση της ορνιθοπανίδας.
  • Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω, της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της περιοχής, με έμφαση, στην εφαρμογή των αρχών, της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
  • Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων για την αρμονική συνύπαρξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.

 

 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι εταίρος του προγράμματος (www.ornithologiki.gr). Πρόκειται για μια περιβαλλοντική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της ελληνικής φύσης. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. Οι στόχοι της Οργάνωσης είναι:

 

  • Η προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους μέσα από καταγραφές, έρευνα και μελέτη των άγριων πουλιών, όπως και την ανάδειξη, διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών
  • Η ενημέρωση των πολιτών για το φυσικό περιβάλλον και τα άγρια πουλιά, μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεων ευαισθητοποίησης
  • Η παρέμβαση στις περιπτώσεις παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η διατύπωση και προώθηση θέσεων για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους.

 

  

Nature Conservation Consultants (NCC) ΕΠΕ

 

H NCC ΕΠΕ είναι εταίρος του προγράμματος (www.n2c.gr). Πρόκειται για μια  εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με έμφαση στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, από επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της φύσης, ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και καλύτερα μελετημένους διεθνώς δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Η NCC φιλοδοξεί να παίξει ρόλο καταλύτη στο θέμα αυτό, προάγοντας εποικοδομητικές συνεργασίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πετυχημένων παρεμβάσεων διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς. Φιλοσοφία της  είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων και καινοτόμων προγραμμάτων διατήρησης της βιοποικιλότητας, μέσα από τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου συνεργαζόμενων ειδικών επιστημόνων, αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.

 

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants