Το Πρόγραμμα: Σχετικές πληροφορίες

  

Τίτλος του προγράμματος:
"Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας"

Κωδικός προγράμματος: LIFE11NAT/GR/001011

Προϋπολογισμός: 1.957.410€

Συγχρηματοδότηση E.E.: 1,465,057 € (75%)

Διάρκεια: 01/06/2012 – 31/05/2016

 

Στόχος του προγράμματος:
Το πρόγραμμα έχει στόχο να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου για τη διατήρηση του κιρκινεζιού σε 3 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000, οι οποίες διατηρούν πάνω από το 75% του πληθυσμού του Κιρκινεζιού στην Ελλάδα και το 6% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη δημιουργία μιας καλά εστιασμένης πολιτικής διατήρησης, σχεδιασμού και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί μια θετική τάση ανάπτυξης του πληθυσμού του Κιρκινεζιού στις περιοχές.

 

Περιοχή του προγράμματος:

 

Η περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000.

Περιοχή θεσσαλικού κάμπου (GR1420011)

Tzali NCC Landscape 10 Tzali NCC Landscape 9

 

Όρος Μαυροβούνι (GR1420006)

Περιοχή ταμιευτήτων πρώην λίμνης Κάρλας (GR1430007)

Tzali NCC Landscape 1

 

Share this post
FaceBook  Twitter  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου, τον Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την NCC ΕΠΕ, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάδοχος

Εταίροι

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας Δήμος Ρήγα ΦεραίουΦορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - ΒελεστίνουΕλληνική Ορνιθολογική ΕταιρείαNature Conservation Consultants